วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยนายจิตรกร แจ้งจิต (นายแพทย์ประจำตำบล) ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ภายในหมู่ที่ 6                                     ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมขอขอบคุณอาจารย์ ตู่ พร้อมคณะ ของท่าน (ศาลเจ้าแม่กวนอิมทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด) ที่นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด มอบผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อมของเราในครั้งนี้ 🙏🙏🙏