วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งนายแพทย์ประจำตำบล ร่วมนำถุงยังชีพบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมขอขอบคุณ ท่านนายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี”
ท่านส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4”
ท่าน ทิพปภา แสงธาราทิพย์ “สมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเขต4”

ที่ท่านได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อมของเราในครั้งนี้ 🙏🙏