วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น.  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกสำรวจหมู่ที่ 8 ตามแผนพัฒนา เตรียมจัดทำโครงการสร้างถนน คอนกรีต ให้กับประชาชน ในหมู่ที่ 8 บ้านม่วงงาม ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี