เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยกับทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อทำการวัดพื้นที่สำหรับการปรับบ่อขยะ ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน และสามารถทิ้งขยะ ได้ในปริมาณที่มากขึ้น