วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจทีมงานป้องกันการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ภายในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 พร้อมทั้งสำรวจทีมงานกองช่างและช่างไฟฟ้า เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ PVC ขนาด 2000 ลิตร ที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ภายในหมู่ที่ 10