วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2566