วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยท่าน ทวี แผวสุวรรณ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม) และเป็นสมาชิกองค์การบริหารลงพื้นที่สำรวจ รับฟังปัญหาน้ำระบายไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือน ได้ปรึกษาร่วมกันกับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยนา ในหมู่ที่ 3 เรื่องหาแนวทางแก้ไขปัญหา