วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริการ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม “กรมท่า ชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม