วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น.
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน และจัดตั้งให้นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเป็นประธาน (โครงการชลประทานลพบุรี)
ณ วัดม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี