เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ประธาน อสม. สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงค่อม ร่วมทำกิจกรรมโครงการ (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกรียติสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๕ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้