เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล ร่วมต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ โรงเรียนเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี