วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และพบปะพูดคุยกับนักเรียน เน้นย้ำในเรื่องการไปทัศนศึกษา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม