วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565    นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน    ขอขอบคุณ ท่านนายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)   ท่านส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4) และครอบครัว     ที่ท่านได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อม จำนวน 38 ชุด