มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ในตำบลม่วงค่อม จำนวน 100 ชุด 10 หมู่บ้าน
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมขอขอบคุณอาจารย์ ตู่ พร้อมคณะ ของท่าน (ศาลเจ้าแม่กวนอิมทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด) ที่นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด มอบผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อมของเราในครั้งนี้  #เราได้ทำการขออนุญาต เจ้าของภาพทุกภาพแล้วนะคะ ก่อนที่จะนำภาพของทุกท่านมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค และขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพที้ได้อนุญาติให้เรานำรูปของท่านมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊คได้

Leave a Comment