วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  ขอขอบคุณ ท่านนายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี”
ท่านส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4”
ท่าน ทิพปภา แสงธาราทิพย์ “สมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเขต4”    ที่ท่านได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในตำบลม่วงค่อมของเราในครั้งนี้ 🙏🙏🙏