วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2565
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่วางแผนและจัดการฝังท่อระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณลานธนาคารขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการกิจกรรมต่างๆ