วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมเข้าประชุมฯ