ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชน ฟื้นฟูยกระดับคุณภาพกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาสังคม และความมั่นคงของประชาชน
โดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน