วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565