วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565