เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้ง ตรวจ Atk ผู้ปกครอง และเด็ก พร้อมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565