วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งประธานสภา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล, ร่วมประชุมประจำเดือน ปรึกษาหารือ และ รับฟังข่าวสารจากทางอำเภอ เพื่อนำนโยบาย ต่างๆ มาวางแผนบูรณาการ พัฒนาตำบลม่วงค่อม