เมื่อวันพุธ  ที่ 24  สิงหาคม  2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เรื่องแผนพัฒนา