วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์/ ปรึกษาหาหรือเรื่องการวางแผนพัฒนา