วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี คณะผู้บริหาร คุณครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม