ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์ ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ตามเอกสารแนบท้าย