องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม คณะผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน