วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย นางนัฐรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอชัยบาดาล และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มอบห้องน้ำให้กับครอบครัวของนายสมศร จันโท บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อม ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นางบุญชิด ชัยสามหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นายวันชัย สีดากุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

เวลา 11.30 น. นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย นางนัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอชัยบาดาล และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้านผู้ด้อยโอกาส 11 หมู่บ้าน จำนวน 30 ชุด ณ วัดอัมพวันวนาราม (วัดม่วงค่อม) โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อม ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในกิจกรรม