วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมลงพื้นที่บริเวณหน้า กศน.ตำบลม่วงค่อม และบริเวณหน้าศูนย์โอทอป (OTOP) ตำบลม่วงค่อม เพื่อเตรียมปรับสภาพแวดล้อมและปรับพื้นที่รองรับการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลม่วงค่อม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลม่วงค่อม และชุมชนใกล้เคียง

นายก อบต.ม่วงค่อม ลงพื้นที่เตรียมปรับสภาพแวดล้อมเพื่อจัดตั้งตลาดนัดชุมชน