วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี