วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติกาญจน์ สังวาลทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาทสตรีตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่วงค่อม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาทสตรีตำบลม่วงค่อม ร่วมเข้าประชุมฯ ดังกล่าว