วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำผู้บริหาร พนักงาน และส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงประจำวัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์