วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเด็กเล็กจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ให้ผลผลิตจนสามารถนำไปประกอบอาหาร และนำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมบุตรหลานได้เกิดความภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม