17 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleanning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดอัมพวันวนาราม (วัดม่วงค่อม) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี ประธานสภาฯ กำนัน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลม่วงค่อมทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาศาสนสถานที่สำคัญของตำบลม่วงค่อม ด้วยการทำความดี รักษาความสะอาด ด้วยจิตอาสา ด้วยจิตสาธารณะ การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย