วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (รำประกอบเพลง/รำบาสโลบโรงเรียนผู้สูงอายุฯ) และนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม (การแสดงพรหมลิขิต) ร่วมแสดงในงานประจำปีโรงเรียนบ้านม่วงค่อม ปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงค่อม เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน และทุกช่วงวัยในตำบลม่วงค่อม ได้มีพื้นที่การแสดงออกด้านความถนัดร่วมกันภายในตำบลม่วงค่อม