วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และมี ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อ่านสารของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและของขวัญของรางวัลให้กับเด็กภายในงาน และเวลา 10.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม และมอบโอวาทให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม โอกาสนี้ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา และของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียนภายในงาน