วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และพนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี นางเกษร แก้วสุขประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนางสาวละมัยย ไชยโชค ส.อบต.หมู่ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางที่มีความต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง เพื่อสอบถามความต้องการและเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ในครัวเรือนดังกล่าว เพื่อรายงานข้อมูลให้กับจังหวัดลพบุรีดำเนินการต่อไป