วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมและให้กำลังใจชมรมแม่บ้านมหาดไทยตำบลม่วงค่อม และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นตัวแทนระดับอำเภอชัยบาดาล ในการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดจำนวนสมาชิกทีมละไม่เกิน 14 คน ไม่จำกัดอายุ มีนักร้องชายและหญิง ร้องเพลงสดพร้อมการแสดงท่าทางประกอบดนตรี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย