วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 เพื่ออำนวยการการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566