วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม ในโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัย และรณรงค์ให้ความรู้ ฝึกทักษะ เกี่ยวกับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน