วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชน“ตลาดนัดทรัพย์ศิริ” หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดยภาคเอกชนตำบลม่วงค่อม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของตำบลม่วงค่อมดีขึ้น และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ โดยกำหนดเปิดขายทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์