วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร, นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อทิ้งขยะตำบลม่วงค่อม ณ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสนั่น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมการเพลิงไหม้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยการประสานรถน้ำดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม