นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีม อบต.ม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ต อบต.” งานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีม ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ต อบต.” งานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14 ณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ผลการประกวด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้รับรางวัลอันดับที่ 3