วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, อาจารย์วิจิตร ฉ่ำชื่น, นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง, นายปรีชา ธรรมวิริยะกูล และนางสาวรัชนี ชัยศรี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยการประชุมฯ ร่วมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียนฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566