วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยสารวัตรแขวงลำนารายณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และพนักงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้าหลัง สำรวจ และเตรียมปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนน ของชาวบ้านหมู่ที่ 5 โดยได้รับอำนวยความสะดวกจาก ผู้ใหญ่เกสร
แก้วสุขประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนางสาวละมัย ไชยโชค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 5