วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนักกีฬาตำบลม่วงค่อม ร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 2