วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่มอบนม UHT ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี (คณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลจังหวัดลพบุรี)