วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายประพันธ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมนายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายศุภกิตติ์ มัธยมนันทน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าหลวง นายสมศักดิ์ ผาผาย กำนันตำบลม่วงค่อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงชัยบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ
ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ (ถนนสุระนารายณ์) ชี้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณดังกล่าวเรื่องการใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมใช้ท้องถนน