นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ (ถนนสุระนารายณ์) แก่ผู้ใช้พื้นที่เสี่ยงอันตราแก่ผู้ใช้ถนน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายประพันธ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมนายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายศุภกิตติ์ มัธยมนันทน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าหลวง นายสมศักดิ์ ผาผาย กำนันตำบลม่วงค่อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงชัยบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ
ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ (ถนนสุระนารายณ์) ชี้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณดังกล่าวเรื่องการใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมใช้ท้องถนน