วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และพระมหาธรรมทส ขนฺติพโล (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก (วัดหลวงพ่อรวย) ให้ความเมตตากับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง สามัคคี ที่บ้านตะโก” นำการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม “รำบาสโลบ และรำบวงสรวงหลวงพ่อรวย” เพื่อรำถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา