วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอลบ้านม่วงค่อม นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาสตรีทฟุตซอลในรายการ “อัมพวันคัพ ครั้งที่ 1” จัดโดยทีมงาน กีฬาวัยรุ่นXซุ้มพระใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตำบลม่วงค่อม และตำบลใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการนำกีฬามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างกัน และห่างไกลยาเสพติด